Velkommen til NBSK’s helseregister

Endelig kan vi nå i februar 2016 ønske alle NBSKs oppdrettere, hannhundseiere og andre avlsinteresserte medlemmer velkommen til vårt digitale helseregister for berner sennenhund.

Helseregisteret er basert på tilbakemeldinger fra eier og/eller oppdretter, samt opplysninger på oppdretteres hjemmesider og andre offisielle registre. Helseregisteret er utarbeidet av NBSKs avlsråd og er ment som et oppslagsverk for oppdrettere og avlsinteresserte.

Om det oppdages feil i de registrerte opplysningene, vennligst meld i fra til avlsrådet. Alle opplysninger legges inn ”for hånd”, og det er derfor ikke utenkelig at det kan forekomme tastefeil!

Dette registeret er et levende dokument som hele tiden vil tilføres ny informasjon og flere og flere hunder. Det skal først og fremst være et hjelpemiddel i avlen, der man kan søke informasjon om avlsdyr, søsken, foreldre og øvrig slekt, for blant annet å unngå å kombinere avsldyr med samme sykdommer/defekter der arv er av betydning.

Under finner dere 2 linker.
Ved å klikke på den ene Innrapportering til helseregisteret kommer du til et direkteskjema, der du kan legge inn helseopplysninger på din(e) hunder. Her kan du også registrere inn døde hunder, dødsårsak og levealder (fødselsdato og dødsdato).

Ansvarlig for helseregisteret er :
Tony Cathrine Vinje
Nedre Hageby 67,
5411 Stord
Tlf. 00 47 473 10 431
tony@bernington.com

Når du klikker på den andre linken, Helseregister NBSK, kommer du til innloggingssiden for vårt passordbeskyttede helseregister.
Er du medlem av NBSK og interessert i avl og oppdrett, ta kontakt med NBSKs avlsråd for å få tilsendt passordet.
Passordet vil med ujevne mellomrom byttes ut, og da må man på nytt ta kontakt med avlsrådet for å få tilgang til registeret.

For å få passord til NBSKs helseregister, send en mail til :

Kjersti Olsen; avlsrad@berner-sennen.no
Trude Grindberg; trude.grindberg@gmail.com

 

Print Friendly