Saker til SU-møtet NBSK

Hei!

Vedlagt følger de saker som blir tatt opp på møte i Samarbeidsutvalget (SU) for Norsk Berner Sennenhundklubb i februar.

Vi ønsker innspill fra dere som er medlemmer i NBSK som har synspunkter/meninger på sakslisten som vi da kan ta videre inn på SU-møtet.

Vi kommer til å sende inn vår SU-representant Sissel Byberg på møte 6-7.februar i Oslo.

Sakslisten finner dere her: http://berner-sennen.no/komiteer/styret/samarbeidsutvalget/su-i-2016/

Det er ikke anledning til å ta opp andre saker enn de som er nevnt på sakslisten.

Frist for å sende dette inn til Styret er onsdag 3.februar til agder@berner-sennen.no

Neste fellestur er også en fin anledning til å kunne diskutere punktene, turinfo kommer litt senere.


Med vennlig hilsen Styret
NBSK avd. Agder

Print Friendly