Inkalling årsmøte

Norsk Berner Sennenhundklubb avdeling Agder inkaller til årsmøte.

Tid: Onsdag 13. januar 2016 klokka 19.30

Sted: Møtelokalet/Sørlandets Dyreklinikk

DAGSORDEN:

1. Godkjennelse av innkalling

2. Godkjennelse av dagsorden

3. Valg av møteleder

4. Valg av to til å underskrive protokoll

5. Valg av referent

6. Styrets årsberetning

7. Innsendte saker

8. Regnskap

9. Valg

Saker til årsmøte må være styret i hende innen 31.12.2015 .

Sendes til lisbeth@kvikkpost.no.

Det er kun direkte medlemmer og husstandsmedlemmer av NBSK som har stemmerett på årsmøtene i avdelingen de sokner til.

Styret NBSK avd. Agder

 

Styret for 2015 har bestått av:

Leder Anita Strømme Solvang valgt for 1 år

Kasserer Sissel Byberg valgt for 2 år

Sekretær Lisbeth Madland valgt for 2 år

Styremedlem Snefrid S. Aateigen sitter 1 år til

Styremedlem Terje Tronstad valgt for 2 år

Styremedlem Hilde Berntsen sitter 1 år til

Varamann Elisabeth T. Kleivseth valgt for 1 år

For 2016 skal det velges leder for 1 år, to styremedlemmer for 2 år og en varamann for 1 år.

NBSK Avd Agder

Print Friendly